top of page

POUNDCAKE ACADEMY

De PoundCake Academy is bestemd voor iedereen, dat is ons uitgangspunt. Daarom vinden wij dat de financiële positie van een gezin nooit een belemmering moet zijn voor deelname aan onze lesprogramma’s. We hebben daarom elke jaar meerdere mooie projecten en initiatieven voor deelnemers van 4 t/m 21 jaar waar kosteloos aan kan worden deelgenomen.

 

Wij zijn ook aangesloten bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur die voor deze gezinnen de jaarlijkse contributie dekt.

 

Bekijk de website van het Jeugdfonds voor de spelregels en meer informatie. Klik hier voor ons inschrijfformulier. Loopt u in dit proces ergens tegenaan, neem dan even contact met ons via info@poundcakestudios.com, wij ondersteunen u hier graag in.

PROJECTEN 

Sinds de oprichting van PoundCake Studio’s is een onderdeel van de missie en visie geweest om terug te geven aan de buurt. PoundCake Studios is in Rotterdam West gevestigd en ons team is ook grotendeels grootgebracht in dit deel van de stad. De affiniteit met het gebied zorgt voor een sterke verbinding met de doelgroepen. Wij willen dat ieder kind uit de wijk de mogelijkheid krijgt om zichzelf verder te ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie. Hieronder een aantal voorbeelden van de projecten die door het team zijn ontwikkeld en uitgevoerd de afgelopen jaren:

●    Speeddaten met muziek

●    Muzikale Kweekvijver

●    Coolhaven Collab

●    Campus010

●    Voortraject Muziekschool Albeda College

●    PoundCake Campus

●    De Creatieve Kweekvijver

Door het corona virus en de daarbij horende beperkingen bleek de doelgroep waar wij ons met deze programma’s op richten nog meer in de hoek komen te staan waar de hardste klappen vallen. Ons team heeft na meerdere brainstormsessies besloten dat wij sociaalmaatschappelijke projecten een duurzamer en meer solide karakter willen geven binnen PoundCake Studio’s. Hiervoor is Stichting Dromen in Kleur in het leven geroepen. Om de dagelijkse organisatie los te kunnen koppelen van de commerciële tak van PoundCake is het team is uitgebreid met Daniel Grmazion, Tascha Slagtand en Giovanni Burke.

bottom of page