top of page

PARTNERS

De kersverse Stichting Dromen in Kleur hoeft het wiel door het reeds bestaande netwerk en trackrecord van PoundCake Studio’s absoluut niet opnieuw uit te vinden. Hierdoor is de Stichting al ingebed in een netwerk van wijkpartners;

JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen zoals voetbalkleding of dansschoenen.

STICHTING DROOM & DAAD

Stichting Droom en Daad zet dromen om in daden die de stad Rotterdam nóg beter en mooier maken. Wij investeren in cultuur van en voor iedereen: voor jong en oud, van Pietje Bell tot Erasmus. De stichting investeert, initieert, stimuleert en realiseert. Zo werken wij mee aan een aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers.

 

Stichting Droom en Daad richt zich op alle vormen van cultuur: muziek, theater, dans, architectuur, film, literatuur en beeldende kunst. Ook richt de stichting zich op het verfraaien van de openbare ruimte en op talentontwikkeling.

 

Wij participeren in nieuwe initiatieven van anderen, en geven ook een extra impuls aan bestaande instellingen en activiteiten. Daarnaast initiëren wij eigen projecten.

STICHTING RADAR

RADAR bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting, een samenleving die iedereen gelijke kansen biedt. RADAR verhindert en verhelpt gevallen en gevoelens van discriminatie, zoekt samenwerking op en deelt kennis. Deskundigheid, betrokkenheid, betrouwbaarheid en onpartijdigheid zijn daarbij kernwaarden. RADAR opereert in het gebied tussen de norm en de weerbarstige praktijk. In de praktijk kan namelijk iedereen tegen discriminatie aanlopen; iedereen behoort immers in een bepaalde situatie wel eens tot een minderheid. In die zin heeft iedereen belang bij het voorkomen en bestrijden van discriminatie en uitsluiting. RADAR gaat ondersteuning bieden bij de uitvoering van het project. En de jongeren ondersteunen als zij problemen ervaren op het gebied van discriminatie. RADAR is aanwezig tijdens de collectieve activiteiten in de studio en organiseert tijdens deze activiteiten spreekuren. Door in samenwerking inpandig een spreekuur te organiseren verlagen we de drempel voor jongeren om bij de wijkwerkers terecht te kunnen met hulpvragen. RADAR gaat aan de slag met de hulpvragen en schakelt waar mogelijk netwerkpartners en het wijkteam in. 

TEAM TOEKOMST

Team Toekomst is een initiatief van een aantal moeders en zeer ervaren aanbieders van diverse activiteiten in Delfshaven. Zij zien dat er nog teveel kinderen tussen wal en schip vallen. Ondanks het aanbod aan onderwijs, zorg en activiteiten lukt het hun -samen met de scholen en hun ouders- niet om alle kansen te benutten. Team Toekomst ondersteunt deze kinderen langdurig en helpt ze zo om hun talenten te ontwikkelen. Wij zetten Team Toekomst graag in om de doelgroep te bereiken, omdat zij met hun platform in directe verbinding staan met de scholen in de wijken in Delfshaven. Het programma sluit ook uitstekend aan bij dit project en de doelen die wij willen bereiken hiermee:

 

-    Werken samen met VO scholen in de wijk

-    Werken nauw samen met de activiteiten- en  zorgaanbieders in Delfshaven

-    De methode richt zich vooral op de jeugd die er het meeste profijt kunnen hebben

-    Helpen elk kind/jongere met een op maat gemaakt plan

-    Inzet richt zich op de lange termijn

VEERKRACHTIG BOTU 2028

Om de veerkracht van de stad Rotterdam te vergroten, werken we sinds 2016 aan de resilience strategie. Voor de vertaling zijn drie woorden nodig: weerbaarheid, veerkracht en toekomstgerichtheid. Het draait erom hoe goed individuen, gemeenschappen of organisaties kunnen omgaan met veranderingen, schokken en spanningen in hun leven. Hoe ze hierop reageren, ervan herstellen, zich aanpassen of zelfs transformeren. De visie en ambitie voor BoTu is om een resilient wijk te zijn, sociaal en fysiek. Het programma veerkrachtig BoTu 2028 wil eraan bijdragen dat inwoners van BoTu veerkrachtig genoeg zijn om met uitdagingen en veranderingen in hun leven om te gaan.

COOLHAVEN COLLAB

Wij zijn Coolhaven Collab. Een alliantie van kunstinstellingen die bestaat uit: Maas theater en dans, Jeugdtheater Hofplein, GROUNDS, Music Matters, Albeda, Codarts, Poundcake studios, House of Knowledge, SQ;Culture Hub, Couture 33 en Lloyds Company. Onder deze banner is het onze missie om op een laagdrempelige manier letterlijk en figuurlijk ruimte te geven aan jonge talentvolle mensen vanuit opleidingen én vanuit de wijk.

STICHTING THUIS OP STRAAT (TOS)

TOS werkt al 20 jaar aan een prettig en veilig leef- en speelklimaat in de wijken. Daarvoor organiseert TOS diverse activiteiten voor de jeugd en betrekt daar actief buurtbewoners bij. Samenwerking met andere organisaties in de wijk is bij TOS het vaste uitgangspunt. Dagelijks organiseert TOS activiteiten voor de jeugd van 4 tot en met 23 jaar. Daarbij gaat het om spel- en speelplezier met regels en aandacht voor iedereen. De activiteiten zijn niet alleen leuk, maar ook leerzaam en dragen bij aan de sociaal-emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling van de kinderen, tieners en jongeren. TOS heeft professionals die voor iedereen klaarstaan, de wijk kennen, weten wat er gebeurt en inspringen wanneer het nodig is. Hun medewerkers hebben ervaring en expertise vanuit maatschappelijk werk, opbouwwerk, jongerenwerk en sociaal-cultureel werk. TOS gaat RADAR in haar taken ondersteunen. Wanneer er jongeren zijn die buiten overlast creëren of juist op zoek zijn naar een plek om muziek te maken kunnen de medewerkers van RADAR en TOS ze doorsturen naar ons. Ook begeleidt TOS een aantal jongeren, waarbij de focus ligt op gedragsverandering en het creëren van een realistisch toekomstperspectief. Deze jongeren krijgen de kans om aan de slag te gaan bij PoundCake Studios. 

ALBEDA COLLEGE

Je hebt muzikaal talent en het liefst verdien je je brood met muziek. Albeda biedt alle tools om van jouw talent je beroep te maken. Of je nu een instrument bespeelt, zingt of muziek maakt met een computer. Tijdens de opleiding schrijf je muziek om die daarna op te nemen in de studio. Vervolgens zet je een goede performance neer. Op onze locatie in Rhoon staan oefenruimtes, studio’s en een podium tot je beschikking. Docenten uit de muziekwereld begeleiden je. Ze leren je hoe je jouw product in de markt zet en hoe je als zelfstandig muzikant of producer je eigen business opzet. Je creëert doorlopend muzikale producten. Elk studiejaar draait om een individueel muziekproject. Daar werk je aan met een coach. Je maakt gebruik van het professionele netwerk van de opleiding. Je leert dus alles over het produceren en volbrengen van een product. Van schrijven en opnemen tot aan uitbrengen, optreden en promoten.

CODARTS

Codarts Rotterdam leidt talentvolle musici op tot betrokken en inspirerende kunstenaars, leiders en coaches. Codarts brengt de oudste tradities en de allernieuwste stromingen samen in kunstvakonderwijs dat zich spiegelt aan internationale maatstaven. Codarts ziet studenten als zelfbewuste ontwerpers van de eigen toekomst. Van begin af aan leren ze zowel verantwoordelijkheid te dragen als te delen. Zo is alles erop gericht om de persoonlijke artistieke identiteit maximaal te ontwikkelen. Vandaar dat Codarts ook graag participeert in ons project. Zij ziet het als een unieke kans voor studenten om zich te ontwikkelen. Zij leveren studenten die samen met ons de lessen verzorgen. Zo leren de studenten hoe het is om kennis over te dragen en wij krijgen daar begeleiders van hoog niveau voor terug.

IFFR EDUCATIE

International Film Festival Rotterdam maakt film(kunst) een essentieel onderdeel van de persoonlijke en culturele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Leerlingen maken kennis met de wereld van cinema, onderzoeken thema’s in film en ontwikkelen hun eigen(film)talent.

bottom of page